Nederlands / English / Francais

Connect with us:

Bale Handelsbemiddeling

Referentieopdrachten Bemiddeling:

Democratische Republiek Congo (D.R.C.):

GEOGRAFISCHE GEGEVENS:

Gelegen in midden Afrika, is de Democratische Republiek Kongo (DRC), het voormalige Zaïre, het derde grootste land van Afrika, na Soedan en Algerije.
Het heeft een oppervlakte van 2.345.410 km2. Dit is vergelijkbaar met geheel Westelijk Europa, dus is het 63 keer zo groot als Nederland.
Het land is begrensd met negen landen. Namelijk, in het:
- Noorden door Soedan en de Republiek Centraal Afrika;
- Oosten door Oeganda, Rwanda, Burundi en Tanzania;
- Zuiden door Zambia en Angola en;
- Noordwest door de Republiek Kongo (een oude Franse Kolonie).
In totaal heeft DRC een grens van 10.744 km.

Het belangrijkste basisgegeven over DRC bestaat eruit dat het land geografisch en strategisch het hart van Afrika uitmaakt. Wat in DRC gebeurd heeft de grootste invloed op de buurlanden en heel Afrika.
De DRC is verdeeld in 11 provincies, 218 gemeente en de hoofdstad die Kinshasa (voormalige Leopoldville) (zie bijlage 1 en 2).
Behalve voormelde provincietalen en ongeveer 450 dialecten(zie bijlage 3) is de Franse taal de officiële taal van DRC.

BEVOLKING EN DEMOGRAFIE:

Met zijn 60 miljoen mensen bestaat de Congolese bevolking uit 4 etnische groepen. Dit zijn de Bantoes (79%), de Soedanezen (19%), de Nylothikes (2%) en de Pygmeeën. Ieder van deze etnische groepen wonen ook in twee of meer buurtlanden.


GRONDSTOFFEN:

DRC zou ongetwijfeld een van de rijkste landen in wereld en Afrika zijn, het potentieel staat echter niet in verhouding tot de toestand van de Congolese economie. Het land beschikt over enorme natuurlijke rijkdommen, welke van DRC en “geologische schandaal”maken, onder meer: het zuidoosten van Katanga is bekend door zijn grote grondstoffenreserves zoals Kobalt, Nobium, Goud, Zilver, Koper, enz.
De drie oostelijke provincies “Noord- en Zuid Kivu en de Oostelijke provincie bevatten grondstoffen die van essentieel belang zijn voor de defensie- industrie en voor hoogtechnologische producten, welke de motor zullen vormen van d economische ontwikkeling van het land. Vooral Kivu heeft grondstoffen die nodig zijn voor de spitsindustrieën: Beryllium, wolfraam, tungsteen, en het bekende coltan (colombotantaliet, welke van cruciaal belang is voor de markt van elektronische apparaten zoals gsm’s, informatica, luchtvaart en defensie/militaire industrie.

Koper:
Koper van DRC is zeer gewild wegens haar hoge zuivere ertsgehalte. De Congolese koper voorraden zijn legendarisch. De jongste jaren echter liep de productie sterk terug. Oost produceerde in de Gecamines ruim 500.000 ton. In 1988 was het 438.000 ton, in 1997 36.000 ton.
Kobalt:
DRC is hier de grootse leverancier van kobalt. De kobaltproductie liep tussen 1989 en 1994 terug van 10.000 tot 3.500 ton. DRC is op dit vlak een van de enige producenten in de wereld (naast Rusland en Zambia). De Congolese reserves maken zowat 55 tot 60% uit van de wereldvoorraden. In 1988 was van 10.026 ton, in 1997 van 3.003 ton. Kobalt is een vitale grondstof voor de luchtvaartindustrie, in batterijen, in de legering procedés van sommige metalen en van industriële magneten.